Kurz viazačov bremien

Kvalitné vzdelávanie je najúčinnejšou prevenciou pred vznikom pracovných úrazov a nebezpečných situácií. Hľadáte spoľahlivú spoločnosť, ktorá by Vám zabezpečila odborné preškolenie všetkých VIAZAČOV BREMIEN na vysokej úrovni? Ste na správnom mieste!


Viazač bremien je osoba určená k viazaniu a zavesovaniu bremien, majúca odbornú spôsobilosť. Samostatne viazať a zavesovať bremená na zdvíhacie zariadenia môžu len osoby s platnou odbornou spôsobilosťou.

Odborná spôsobilosť viazača bremien podľa typu vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho:

VZ-produkt-web-fin4.jpg VTZ zdvíhacie skupiny A - motorový pohon nad 1000 kg a ľudský pohon nad 5000 kg (odborná spôsobilosť viazača bremien sa preukazuje  preukazom viazača bremien):

 • Základný kurz viazača bremien s vydaním preukazu (ak nemáte žiadny platný preukaz),
 • Aktualizačná odborná príprava viazača bremien - najmenej raz za 5 rokov,
 • Opakované oboznamovanie (školenie) viazača bremien - najmenej raz za 3 roky (odporúčané).

Viazač bremien musí spĺňať:

 • minimálny vek 18 rokov,
 • ukončená základná školská dochádzka,
 • byť zdravotne spôsobilý na viazanie bremien (požiadavka na zdravotnú spôsobilosť viazača bremien je splnená doložením lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu viazača bremien nie staršieho ako 6 mesiacov ) - Tlačivo pre lekársky posudok na stiahnutie (platí pri základnom kurze a aktualizačnej odbornej príprave).

VTZ zdvíhacie skupiny B - motorový pohon do 1000 kg a ľudský pohon od 1000 kg do 5000 kg (odborná spôsobilosť viazača bremien sa preukazuje písomným dokladom, ktorý vyhotoví revízny technik po zaškolení a overení odborných vedomostí): VZ-produkt-web-fin44.jpg

 • Doklad o overení odborných vedomostí vydaný revíznym technikom,
 • Opakované oboznamovanie (školenie) viazača bremien - najmenej raz za 3 roky.

Oboznamovanie a iné vzdelávanie sa musia uskutočnovať v pracovnom čase.

Postup pre prihlásenie sa na výchovu a vzdelávanie viazača bremien:

Môžete využiť jednu z nasledujúcich možností na prihlásenie:
 1. vyplnením formuláru nachádzajúceho sa vpravo,
 2. stiahnutím prihlášky pre prihlasovanú osobu, jej vyplnením a odoslaním na našu e-mailovú adresu mizapo@mizapo.sk,
 3. stiahnutím prihlášky pre viaceré prihlasované osoby, jej vyplnením a odoslaním na našu e-mailovú adresu mizapo@mizapo.sk.

Naše výhody pre Vás:

 • automatické upozorňovanie na potrebu opakovaného oboznamovania (školenia) alebo aktualizačnej odbornej prípravy v stanovených termínoch,
 • vydávanie duplikátov preukazov viazačov bremien (len v prípade, ak ste ich obdržali v našej spoločnosti), 
 • odborné poradenstvo v oblasti viazania a zavesovania bremien.

Ďalšou výhodou pre Vás, je možnosť kombinácie viacerých odborných školení súčasne, čím Vám vieme do veľkej miery ušetriť čas, starosti a financie. Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme. Za krátky čas pre Vás vypracujeme cenovú ponuku a v prípade záujmu vykonáme všetky potrebné odborné školenia pre Vašich zamestnancov.

Cena našich kurzov? Každý podnikateľský subjekt môže mať individuálne poziadavky a odlišné počty zamestnancov, pre ktorých potrebuje zabezpečiť kurzy a rôzne iné školenia. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého klienta individuálne. Vyžiadajte si ju jednoducho cez formulár nachádzajúci sa vpravo, prípadne nás kontaktujte  pomocou e-mailu alebo telefonicky.

Prihláška na oboznamovanie viazačov bremien

Zamestnanec 1

x.x.19xx
+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Druh žiadaného školenia viazača bremien

VTZ zdvíhacie skupiny A – motorový pohon nad 1000 kg alebo ľudský pohon nad 5000 kg

VTZ zdvíhacie skupiny B – motorový pohon do 1000 kg alebo ľudský pohon od 1000 kg do 5000 kg

Zamestnanec 2

x.x.19xx
+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Druh žiadaného školenia viazača bremien

VTZ zdvíhacie skupiny A – motorový pohon nad 1000 kg alebo ľudský pohon nad 5000 kg

VTZ zdvíhacie skupiny B – motorový pohon do 1000 kg alebo ľudský pohon od 1000 kg do 5000 kg

Zamestnanec 3

x.x.19xx
+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Druh žiadaného školenia viazača bremien

VTZ zdvíhacie skupiny A – motorový pohon nad 1000 kg alebo ľudský pohon nad 5000 kg

VTZ zdvíhacie skupiny B – motorový pohon do 1000 kg alebo ľudský pohon od 1000 kg do 5000 kg

Zamestnanec 4

x.x.19xx
+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Druh žiadaného školenia viazača bremien

VTZ zdvíhacie skupiny A – motorový pohon nad 1000 kg alebo ľudský pohon nad 5000 kg

VTZ zdvíhacie skupiny B – motorový pohon do 1000 kg alebo ľudský pohon od 1000 kg do 5000 kg

Zamestnanec 5

x.x.19xx
+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Druh žiadaného školenia viazača bremien

VTZ zdvíhacie skupiny A – motorový pohon nad 1000 kg alebo ľudský pohon nad 5000 kg

VTZ zdvíhacie skupiny B – motorový pohon do 1000 kg alebo ľudský pohon od 1000 kg do 5000 kg

Potvrdzujem splnenie podmienok pre zaradenie do výchovnej a vzdelávacej aktivity: minimálny vek 18 rokov a ukončenie základnej školskej dochádzky. Zároveň v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas k spracovaniu uvedených osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre potreby súvisiace s účasťou na vzdelávacom programe.

Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka