E-learning

Kvalitné vzdelávanie je najúčinnejšou prevenciou pred vznikom pracovných úrazov a nebezpečných situácií.


Momentálne pracujeme na tvorbe e-learningových školení pomocou ktorých budete môcť efektívne vzdelávať Vašich zamestnancov v rôznych oblastiach. Ponúkneme Vám vzdelávanie aj touto formou na vysokej úrovni.

V prípade potreby vykonávame odborné školenia, resp. oboznamovania vopred dohodnutou formou (prezenčné školenia priamo u Vás, školenia prostredníctvom videohovorov a podobne). Školenia vykonávame prostredníctvom odborne spôsobilých lektorov s najvyššími osvedčeniami na Slovensku a dlhoročnou praxou z oblasti OPP, BOZP, PZS a iných oblastí.

Cena našich školení (oboznamovaní)? Každý podnikateľský subjekt je špecifický, vykonáva iné činnosti, prípadne má individuálne požiadavky a teda potrebuje rôzne školenia. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého klienta individuálne. Vyžiadajte si ju jednoducho cez formulár nachádzajúci sa vpravo, prípadne nás kontaktujte pomocou e-mailu alebo telefonicky. Ďalšou výhodou pre Vás, je možnosť kombinácie viacerých odborných školení súčasne, čím Vám vieme do veľkej miery ušetriť čas a starosti. Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Radi Vám všetko vysvetlíme a poradíme. Za krátky čas pre Vás vypracujeme cenovú ponuku a v prípade záujmu vykonáme všetky potrebné odborné školenia (oboznamovania) pre Vašich zamestnancov.

UPOZORNENIE:

Vyhnite sa podvodníkom, ktorí poskytujú e-learningové školenia bez potrebných oprávnení. Ako príklad môžeme uviesť e-learning z oblasti BOZP, pričom poskytovateľ takéhoto školenia musí mať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie (naše oprávnenie: VVZ-0007/15-01.1) a vydanie súhlasu s využitím e-learningovej formy vzdelávania vydané Národným inšpektorátom práce. V prípade zabezpečenia e-learningových školení bez platných oprávnení, osvedčení a súhlasov sú predmetné školenia neplatné a ako zamestnávateľ čelíte viacerým sankciám!

Ďalej by sme Vás chceli upozorniť na skutočnosť, že e-learningové školenia z oblasti OPP a BOZP sú akceptovateľné v zmysle stanovísk kontrolných orgánov Slovenskej republiky len v právnických osobách nevýrobného charakteru!


Cenová ponuka